Good Governance in Bosnia and Herzegovina: Police Training for Democracy / Kvalitetna Vlast u Bosne i Hercegovine: Obuka Policije za Demokrtaiju

Autoren: Milan Danicic, Tomislav Mirosavoc, Vinko Pravdic, Bernhard Prestel, Taib Spahic

Seiten: 148

Erscheiningsjahr: 2003

ISBN: 3-927983-52-7

€ 19,-
incl. MwSt.

Stern

Bitna paznja se odnedavno posvecuje policijskoj obuci brojnim projektima reforme sektora javne bezbijednosti. Medjunarodni donatori i vlasti zemalja u tranziciji postepeno shvataju da se odrzivost institucionalne izgradnje i demokratizacije policijskog sistema ne moze garantovati bez ulaganja u obrazovni sistem. Medjutim, nije se mnogo pisalo o prakticnim iskustvima u tom polju. Kako bi se podijelile lekcije naucene u okviru uspjesnog projekta zapocetog prije tri godine u Bosni i Hercegovini, ova kontribucija iznosi misljenja duznosnika lokalne obuke i medjunarodnih strucnjaka o dostignucima i dodatnim izazovima reforme policijske obuke na policijskim akademijama u Sarajevu i Banja Luci.

Ova publikacija je dio projekta koji je u potpunosti sponzorisala Svajcarska agencija za razvoj i saradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova Svajcarske.

Police training has recently received important attention within numerous projects of public security sector reform. It has been gradually recognised by international donors and national authorities of transitional countries that the sustainability of the institutional building and democratisation of the police system would not be guaranteed without investment in the educational system. However, not much has been written on practical experiences in that field. In order to share the lessons learnt within a successful project undertaken three years ago in Bosnia and Herzegovina, this contribution gathers views from local training officials and international experts on the achievements and remaining challenges of the police training reform in the Police academies of Sarajevo and Banja-Luka.

This publication has been undertaken within the framework of a project entirely sponsored by the Swiss Agency for Development and Cooperation of the Swiss Ministry of Foreign Affairs.